فایل های خود را بفروشید خبر بین

خبر بین
دعا کنید تا توانایی آن را داشته باشید که از پس یک زندگی دشوار برآیید. 
نویسندگان
مسابقه روزانه 26 دی ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 26 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 یکشنبه، 30 دی 1397

توضیحات:

 

سوالات روزانه ( 26 تا 30) دی ماه را تا (1 بهمن ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( علت فرار شاه ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 

لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

جهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.

صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )

منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام دلیل بهترین گزینه فرار شاه می باشد؟

 
 
 
 
برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ چهارشنبه 26 دی 1397 ] [ 12:55 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 25 دی ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 25 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 25 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله انقلاب 1357 ایران  ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 

لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

جهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.

صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )

منتظر نظرات و پیشنهادات

علت افزایش اختلاف طبقاتی و تنش‌های اجتماعی در دهه‌ی40 تا50 کدام گزینه است؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ سه شنبه 25 دی 1397 ] [ 01:16 ب.ظ ] [ م.ف ]

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن

درسهایی از قرآن با موضوع: ارزش کار علمی و فرهنگی

تاریخ آغاز: 1397/10/20

تاریخ پایان:1397/10/26

لینک مسابقه

پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید

برچسب ها: پاسخ، مسابقه، درسهایی از قرآن، جواب،
[ دوشنبه 24 دی 1397 ] [ 09:27 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 23 دی ماه

شروع مسابقه: یکشنبه، 23 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 25 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله انقلاب 1357 ایران  ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 

لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام ایدئولوژی‌ در هنگام انقلاب ایران در کشور وجود نداشت؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ یکشنبه 23 دی 1397 ] [ 08:14 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 22 دی ماه

شروع مسابقه: شنبه، 22 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 22 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 

لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام گزینه از ویزگی های اسلامی بودن انقلاب نیست؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ شنبه 22 دی 1397 ] [ 08:15 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 21 دی ماه

شروع مسابقه: جمعه، 21 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 25 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) دی ماه را تا (21 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 

لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام گزینه سهم بسزأى در به حرکت درآوردن مردم انقلابی داشت؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ شنبه 22 دی 1397 ] [ 08:10 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 20 دی ماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 20 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 20 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 

لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام جمله در مورد ارتش و مردم صحیح می باشد؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ پنجشنبه 20 دی 1397 ] [ 12:21 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 19 دی ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 19 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 19 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) دی ماه را تا (21 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 

لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

منتظر نظرات و پیشنهادات

بهترین رسانه قبل از پیروزی انقلاب کدام گزینه بود؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ،
[ چهارشنبه 19 دی 1397 ] [ 09:41 ق.ظ ] [ م.ف ]

جواب مسابقه ماهانه باشگاه مشتریان بانک صادرات

لینک مسابقه

پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید
برچسب ها: مسابقه، جواب، پاسخ، بانک، صادرات،
[ دوشنبه 17 دی 1397 ] [ 01:52 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 16 دی ماه

شروع مسابقه: یکشنبه، 16 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 20 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 16 تا 20 ) دی ماه را تا (21 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 

لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

منتظر نظرات و پیشنهادات

چرا هیچ انقلابى در دنـیا به مانند انقلاب ایران نبود؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ یکشنبه 16 دی 1397 ] [ 01:12 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 15 دی ماه

شروع مسابقه: شنبه، 15 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 15 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 6 تا 10 ) دی ماه را تا (11 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( سوره اخلاص ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 

لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

منتظر نظرات و پیشنهادات

خواندن چند بار سوره حمد باعث برکت (خودش و خانواده و همسایه ) می شود؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ شنبه 15 دی 1397 ] [ 09:00 ق.ظ ] [ م.ف ]

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن

درسهایی از قرآن با موضوع: تولید علم، توزیع علم، مصرف علم

تاریخ آغاز: 1397/10/13

تاریخ پایان:1397/10/19

لینک مسابقه

پاسخ سوالات مسابقه را در اینجا ببینید

برچسب ها: درسهایی از قرآن، جواب، پاسخ، مسابقه، برنده، جایزه، منبع،
[ شنبه 15 دی 1397 ] [ 08:38 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 13 دی ماه

شروع مسابقه: پنجشنبه، 13 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 15 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 6 تا 10 ) دی ماه را تا (11 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( سوره اخلاص ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد.

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

منتظر نظرات و پیشنهادات

در مورد آثار و برکات سوره توحید از کدام امام معصوم حدیث وارد نشده است؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ پنجشنبه 13 دی 1397 ] [ 11:11 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 12 دی ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 12 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 15 دی 1397

توضیحات:

 سوالات روزانه ( 6 تا 10 ) دی ماه را تا (11 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( سوره اخلاص ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

 هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد.

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

منتظر نظرات و پیشنهادات

 کدام گزینه از فرمایشات امام صادق(ع) می باشد؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ چهارشنبه 12 دی 1397 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 11 دی ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 11 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 15 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 6 تا 10 ) دی ماه را تا (11 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( سوره اخلاص ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد.

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

منتظر نظرات و پیشنهادات

ثواب خواندن سوره توحید از نظر پیامبرکدام مورد است؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ چهارشنبه 12 دی 1397 ] [ 01:22 ب.ظ ] [ م.ف ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

درباره وبلاگ

در این وبلاگ خبرها ، مطالب و موضوعات مختلف آموزنده و كاربردی برای شما عزیزان قرار میدهیم.وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لایَعْلَمُها اِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرَّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ اِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّهٍ فِی ظُلُماتِ الْاَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ اِلاّ فی کِتابٍ مُبین
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :