خبر بین در این وبلاگ خبرها ، مطالب و موضوعات مختلف آموزنده و كاربردی برای شما عزیزان قرار میدهیم.وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لایَعْلَمُها اِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرَّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ اِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّهٍ فِی ظُلُماتِ الْاَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ اِلاّ فی کِتابٍ مُبین http://khabarbeen.mihanblog.com 2020-03-27T19:42:54+01:00 text/html 2020-03-27T11:43:00+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 8 فروردین ماه 99 راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/898 <div class="rich-title"><strong>مسابقه روزانه 8 فروردین ماه</strong></div><p><strong>شروع مسابقه: جمعه، 8 فروردین 1399</strong></p><p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 15 فروردین 1399</strong></p><div><div class="rich-title"><strong>سوالات روزانه ( 8 اسفند تا 15 فروردین ) را تا (پایان روز 15 قروردین ماه) می توانید پاسخ دهید</strong></div><p><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><p><strong>برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله&nbsp;(&nbsp;&nbsp; <a href="https://xip.li/xyaoLC" target="_blank">استجابت</a>&nbsp;)&nbsp;در راسخون مراجعه کنید</strong></p></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/5073/" method="post"><div class="question"><div><div><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><h1><span style="font-size: small;">برای پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</span></h1><h1><a href="https://xip.li/AbnFRG" target="_blank"><span style="font-size: small;">کلیک کنید</span></a><p><strong><span style="font-size: small;">جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.</span></strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/5Q9FzS" target="_blank"><span style="font-size: small;">صندوق پیام پاسخگویی&nbsp;:(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)</span></a></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;">تاپیک&nbsp;:&nbsp;<a href="https://xip.li/JSE6Fr" target="_blank">( نظرات و پیشنهادات)</a></span></strong></p></h1></div></div><div class="rich-title"><strong>مقام معظم رهبری شرط تحقق معارف</strong><strong>پیامبر(ص)غیر رمضان کدام ماه را کامل روزه می گرفت؟</strong></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27679" name="q_10345" type="radio" value="27679">&nbsp;<label for="rbtn_27679">رجب</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27680" name="q_10345" type="radio" value="27680">&nbsp;<label for="rbtn_27680">صفر</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27681" name="q_10345" type="radio" value="27681"><strong><span style="color: #ff00ff;">&nbsp;<label for="rbtn_27681">شعبان</label></span></strong></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27682" name="q_10345" type="radio" value="27682">&nbsp;<label for="rbtn_27682">محرم</label></div><div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/xPSgu0" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/xyaoLC" target="_blank">منبع</a></span></strong></div></div></div></form> text/html 2020-03-26T17:47:54+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 7 فروردین ماه 99 راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/897 <div class="rich-title"><strong>مسابقه روزانه 7 فروردین ماه</strong></div><p><strong>شروع مسابقه: پنجشنبه، 7 فروردین 1399</strong></p><p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 8 فروردین 1399</strong></p><div><div class="rich-title"><strong>توضیحات:</strong></div><p><strong>سوالات روزانه ( 29 اسفند تا 8 فروردین ) را تا (پایان روز 8 قروردین ماه) می توانید پاسخ دهید</strong></p><div><p><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/rGdQIk" target="_blank">&nbsp;&nbsp;برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله&nbsp;(&nbsp;&nbsp;رهبر انقلاب&nbsp;)&nbsp;در راسخون مراجعه کنید</a></strong></p><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><h1><span style="font-size: small;">برای پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</span></h1><h1><a href="https://xip.li/AbnFRG" target="_blank"><span style="font-size: small;">کلیک کنید</span></a><p><strong><span style="font-size: small;">جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.</span></strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/5Q9FzS" target="_blank"><span style="font-size: small;">صندوق پیام پاسخگویی&nbsp;:(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)</span></a></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;">تاپیک&nbsp;:&nbsp;<a href="https://xip.li/JSE6Fr" target="_blank">( نظرات و پیشنهادات)</a></span></strong></p></h1></div></div><div class="rich-paragraph"><strong>مقام معظم رهبری شرط تحقق معارف در جامعه را منوط به کدام گزینه میداند؟</strong></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/5072/" method="post"><div class="question"><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27675" name="q_10344" type="radio" value="27675">&nbsp;<label for="rbtn_27675">شناخت معارف اسلامی</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27676" name="q_10344" type="radio" value="27676">&nbsp;<label for="rbtn_27676">عمل به معارف اسلامی</label></div><div class="contentParameter"><strong><span style="color: #ff0000;"><input id="rbtn_27677" name="q_10344" type="radio" value="27677">&nbsp;<label for="rbtn_27677">قدرت سیاسی</label></span></strong></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27678" name="q_10344" type="radio" value="27678">&nbsp;<label for="rbtn_27678">الف و ب</label></div><div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/Clov3U" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><a href="https://xip.li/rGdQIk" target="_blank"><span style="font-size: large;">منبع</span></a></strong></div></div></div></form> text/html 2020-03-25T12:08:21+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 6 فروردین ماه 99 راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/895 <p><strong>شروع مسابقه: چهارشنبه، 6 فروردین 1399</strong></p><p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 8 فروردین 1399</strong></p><div><div class="rich-title"><div class="rich-title"><strong>توضیحات:</strong></div><p><strong>سوالات روزانه ( 29 اسفند تا 8 فروردین ) را تا (پایان روز 8 قروردین ماه) می توانید پاسخ دهید</strong></p><div><p><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/rGdQIk" target="_blank">&nbsp;&nbsp;برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله&nbsp;(&nbsp;&nbsp;رهبر انقلاب&nbsp;)&nbsp;در راسخون مراجعه کنید</a></strong></p><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><h1><span style="font-size: small;">برای پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</span></h1><h1><a href="https://xip.li/AbnFRG" target="_blank"><span style="font-size: small;">کلیک کنید</span></a><p><strong><span style="font-size: small;">جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.</span></strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/5Q9FzS" target="_blank"><span style="font-size: small;">صندوق پیام پاسخگویی&nbsp;:(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)</span></a></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;">تاپیک&nbsp;:&nbsp;<a href="https://xip.li/JSE6Fr" target="_blank">( نظرات و پیشنهادات)</a></span></strong></p></h1></div></div></div><div><p><span style="font-weight: bold;">از منظر رهبر انقلاب کدام موضوع در بعثت اتفاق افتاده است؟</span></p></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/5071/" method="post"><div class="question"><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27671" name="q_10343" type="radio" value="27671">&nbsp;<label for="rbtn_27671">منظومه‌ی معرفتی</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27672" name="q_10343" type="radio" value="27672">&nbsp;<label for="rbtn_27672">منظومه‌ی ارزشیِ</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27673" name="q_10343" type="radio" value="27673">&nbsp;<label for="rbtn_27673">منظومه‌ی حکومتی</label></div><div class="contentParameter"><strong><span style="color: #ff00ff;"><input id="rbtn_27674" name="q_10343" type="radio" value="27674">&nbsp;<label for="rbtn_27674">الف و ب</label></span></strong></div><div class="contentParameter"><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/rGAflG" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/rGdQIk" target="_blank">منبع</a></span></strong></div></div></div></form> text/html 2020-03-24T09:29:24+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 5 فروردین ماه 99 راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/894 <div class="rich-title"><strong>مسابقه روزانه 5 فروردین ماه</strong></div><p><strong>شروع مسابقه: سه‌شنبه، 5 فروردین 1399</strong></p><p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 8 فروردین 1399</strong></p><div><div class="rich-title"><strong>توضیحات:</strong></div><p><span style="font-weight: bold;">سوالات روزانه ( 29 اسفند تا 8 فروردین ) را تا (پایان روز 8 قروردین ماه) می توانید پاسخ دهید</span></p><div><p><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/rGdQIk" target="_blank">&nbsp;&nbsp;برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله&nbsp;(&nbsp;&nbsp;رهبر انقلاب&nbsp;)&nbsp;در راسخون مراجعه کنید</a></strong></p><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><h1><span style="font-size: small;">برای پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</span></h1><h1><a href="https://xip.li/AbnFRG" target="_blank"><span style="font-size: small;">کلیک کنید</span></a><p><strong><span style="font-size: small;">جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.</span></strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/5Q9FzS" target="_blank"><span style="font-size: small;">صندوق پیام پاسخگویی&nbsp;:(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)</span></a></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;">تاپیک&nbsp;:&nbsp;<a href="https://xip.li/JSE6Fr" target="_blank">( نظرات و پیشنهادات)</a></span></strong></p></h1></div></div><div><p><span style="font-weight: bold;">از منظر رهبری صبر به چه معناست؟</span></p></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/5070/" method="post"><div class="question"><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27667" name="q_10342" type="radio" value="27667">&nbsp;<label for="rbtn_27667">باروحیه حرکت کردن</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27668" name="q_10342" type="radio" value="27668">&nbsp;<label for="rbtn_27668">پیگیریِ اهداف</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27669" name="q_10342" type="radio" value="27669">&nbsp;<label for="rbtn_27669">ایستادگی کردن</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27670" name="q_10342" type="radio" value="27670"><strong><span style="color: #ff00ff;">&nbsp;<label for="rbtn_27670">هر سه مورد</label></span></strong></div><div class="contentParameter"><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/25h2ug" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/rGdQIk" target="_blank">منبع</a></span></strong></div></div></div></form> text/html 2020-03-23T09:29:00+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف کسب بیت کوین فوق العاده از سایت btcheat http://khabarbeen.mihanblog.com/post/893 <p>&nbsp;</p><div id="content"><div class="wrappera"><table class="tborder tfixed clear" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"><tbody><tr><td id="posts_container"><div id="posts"><div id="post_44867" class="post classic "><div id="pid_44867" class="post_body scaleimages"><a href="http://btcheat.com/?i=375712" target="_blank"><strong>این سایت به شما 50 بار اجازه شانس میده تا بیت کوین کسب کنید<br>پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید فوق العاده س!!!!</strong></a></div></div><div class="post_body scaleimages"><a href="http://btcheat.com/?i=375712" target="_blank"><br></a></div><div class="post_body scaleimages"><strong><a href="http://btcheat.com/?i=375712" target="_blank"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #ff0000;">لینک عضویت</span></span></a></strong></div></div></td></tr></tbody></table></div></div><p><img src="http://baner.lineblog.ir/post/30/%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86+%D9%81%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+btcheat" border="5" alt=""></p> text/html 2020-03-23T09:26:50+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 4 فروردین ماه 99 راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/892 <div class="rich-title"><strong>مسابقه روزانه 4 فروردین ماه</strong></div><p><strong>شروع مسابقه: دوشنبه، 4 فروردین 1399</strong></p><p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 8 فروردین 1399</strong></p><div><div class="rich-title"><strong>توضیحات:</strong></div><p>&nbsp;</p><p><strong>سوالات روزانه ( 29 اسفند تا 8 فروردین ) را تا (پایان روز 8 قروردین ماه) می توانید پاسخ دهید</strong></p><div><p><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/rGdQIk" target="_blank">&nbsp;&nbsp;برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله&nbsp;(&nbsp;&nbsp;رهبر انقلاب&nbsp;)&nbsp;در راسخون مراجعه کنید</a></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;">جوایز:</span></strong></p></div><div><h1><span style="font-size: small;">برای پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</span></h1><h1><a href="https://xip.li/AbnFRG" target="_blank"><span style="font-size: small;">کلیک کنید</span></a><p><strong><span style="font-size: small;">جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.</span></strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/5Q9FzS" target="_blank"><span style="font-size: small;">صندوق پیام پاسخگویی&nbsp;:(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)</span></a></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;">تاپیک&nbsp;:&nbsp;<a href="https://xip.li/JSE6Fr" target="_blank">( نظرات و پیشنهادات)</a></span></strong></p></h1></div></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/5069/" method="post"><div class="question"><div class="rich-title"><strong>از منظر رهبری چرا آمریکا در کمک رسانی دارویی کرونا به ایران دروغگو هستند؟</strong></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27663" name="q_10341" type="radio" value="27663">&nbsp;<label for="rbtn_27663">اولاً خود شما (امریکا)دچار کمبود(تجهیزات) هستید؛</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27664" name="q_10341" type="radio" value="27664">&nbsp;<label for="rbtn_27664">شما متهم هستید که این ویروس را خودتان تولید کردید</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27665" name="q_10341" type="radio" value="27665">&nbsp;<label for="rbtn_27665">اگر چیزی دارید و دستتان باز است صرف خودتان کنید.</label></div><div class="contentParameter"><strong><span style="color: #ff0000;"><input id="rbtn_27666" name="q_10341" type="radio" value="27666">&nbsp;<label for="rbtn_27666">هر سه مورد</label></span></strong></div><div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/WmN1kv" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/rGdQIk" target="_blank">منبع</a></span></strong></div></div></div></form> text/html 2020-03-23T09:18:59+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 3 فروردین ماه 99 راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/891 <div class="rich-title"><strong>مسابقه روزانه 3 فروردین ماه</strong></div><p><strong>شروع مسابقه: یکشنبه، 3 فروردین 1399</strong></p><p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 8 فروردین 1399</strong></p><div><div class="rich-title"><strong>توضیحات:</strong></div><p><span style="font-weight: bold;">سوالات روزانه ( 29 اسفند تا 8 فروردین ) را تا (پایان روز 8 قروردین ماه) می توانید پاسخ دهید</span></p><div><p><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله&nbsp;</strong>(&nbsp;&nbsp;<a href="https://xip.li/oIsZ3i" target="_blank"><strong>علائم آخر الزمان&nbsp;</strong><strong>)</strong></a>&nbsp;<strong>در راسخون مراجعه کنید</strong></p><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><h1><span style="font-size: small;">برای پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</span></h1><h1><a href="https://xip.li/AbnFRG" target="_blank"><span style="font-size: small;">کلیک کنید</span></a><p><strong><span style="font-size: small;">جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.</span></strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/5Q9FzS" target="_blank"><span style="font-size: small;">صندوق پیام پاسخگویی&nbsp;:(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)</span></a></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;">تاپیک&nbsp;:&nbsp;<a href="https://xip.li/JSE6Fr" target="_blank">( نظرات و پیشنهادات)</a></span></strong></p></h1></div></div><div><p><span style="font-weight: bold;">آیا شیوع بیماری کرونا و بسته شدن کعبه از علائم آخر الزمان است؟</span></p></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/5068/" method="post"><div class="question"><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27659" name="q_10340" type="radio" value="27659">&nbsp;<label for="rbtn_27659">ارتباطی با حاکمیت امام زمان (عج) ندارد</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27660" name="q_10340" type="radio" value="27660">&nbsp;<label for="rbtn_27660">نمی‌توانیم تطبیق قطعی بدهیم</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27661" name="q_10340" type="radio" value="27661">&nbsp;<label for="rbtn_27661">شاید جز علائم غیرحتمی باشد</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27662" name="q_10340" type="radio" value="27662"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<label for="rbtn_27662">هر سه مورد</label></span></div><div class="contentParameter"><div class="question"><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/6L1pmu" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/oIsZ3i" target="_blank">منبع</a></span></strong></div></div></div></div></form> text/html 2020-03-21T15:24:23+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 2 فروردین ماه 99 راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/890 <div class="rich-title"><strong><strong>مسابقه روزانه 2 فروردین ماه</strong></strong></div><p><strong><strong>شروع مسابقه: شنبه، 2 فروردین 1399</strong></strong></p><p><strong><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 8 فروردین 1399</strong></strong></p><div><p><span style="font-weight: bold;">توضیحات:</span></p><div><p><strong>سوالات روزانه ( 24 اسفند تا 1 فروردین ) را تا (پایان روز 1 قروردین ماه) می توانید پاسخ دهید</strong></p><p><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><p><strong>برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله&nbsp;(&nbsp;&nbsp;جهش تولید"&nbsp;)&nbsp;در راسخون مراجعه کنید</strong></p><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><h1><span style="font-size: small;">برای پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</span></h1><h1><a href="https://xip.li/AbnFRG" target="_blank"><span style="font-size: small;">کلیک کنید</span></a><p><strong><span style="font-size: small;">جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.</span></strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/5Q9FzS" target="_blank"><span style="font-size: small;">صندوق پیام پاسخگویی&nbsp;:(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)</span></a></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;">تاپیک&nbsp;:&nbsp;<a href="https://xip.li/JSE6Fr" target="_blank">( نظرات و پیشنهادات)</a></span></strong></p></h1></div><p><span style="font-weight: bold;">با توجه به بیانات رهبری کل کارهای انجام شده در کشور چقدر می باشد؟</span></p></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/5067/" method="post"><div class="question"><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27655" name="q_10339" type="radio" value="27655">&nbsp;<label for="rbtn_27655">40 درصد</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27656" name="q_10339" type="radio" value="27656">&nbsp;<label for="rbtn_27656">30 درصد</label></div><div class="contentParameter"><strong><span style="color: #ff0000;"><input id="rbtn_27657" name="q_10339" type="radio" value="27657">&nbsp;<label for="rbtn_27657">یک‌دهمِ</label></span></strong></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27658" name="q_10339" type="radio" value="27658">&nbsp;<label for="rbtn_27658">هفت دهم</label></div><div><strong><span style="font-size: large;"><br></span></strong></div><div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/R3pbRw" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/2HEDfX" target="_blank">منبع</a></span></strong></div></div></div></form> text/html 2020-03-21T15:23:28+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 1 فروردین ماه 99 راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/889 <div class="rich-title"><p><strong>شروع مسابقه: جمعه، 1 فروردین 1399</strong></p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 8 فروردین 1399</strong></div><p><strong><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 8 فروردین 1399</strong></strong></p><div><div class="rich-title"><strong><strong>توضیحات:</strong></strong></div><p><span style="font-weight: bold;"><strong>سوالات روزانه ( 24 اسفند تا 1 فروردین ) را تا (پایان روز 1 قروردین ماه) می توانید پاسخ دهید</strong></span></p><p><strong><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></strong></p><p><strong>برای یافتن پاسخ سوال امروز به&nbsp;&nbsp;(&nbsp; <a href="https://xip.li/8kxMwK" target="_blank">اطلاعات عمومی</a>&nbsp;</strong><strong>)&nbsp;</strong><strong>خودتان مراجعه کنید</strong></p><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><h1><span style="font-size: small;">برای پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</span></h1><h1><span style="font-size: small;"><a href="https://xip.li/AbnFRG" target="_blank">کلیک کنید</a></span><p><strong><span style="font-size: small;">جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.</span></strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/5Q9FzS" target="_blank"><span style="font-size: small;">صندوق پیام پاسخگویی&nbsp;:(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)</span></a></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;">تاپیک&nbsp;:&nbsp;<a href="https://xip.li/JSE6Fr" target="_blank">( نظرات و پیشنهادات)</a></span></strong></p><div class="question"><div class="rich-title"><span style="font-size: medium;">روز اول عید نوروز 99 مصادف با چه وقایعی می باشد؟</span></div><div class="contentParameter"><span style="font-size: medium;"><input id="rbtn_27651" name="q_10338" type="radio" value="27651"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;<label for="rbtn_27651">روزهای اوج ویروس کرونا</label></span></span></span></div><div class="contentParameter"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: x-small;"><input id="rbtn_27652" name="q_10338" type="radio" value="27652">&nbsp;<label for="rbtn_27652">صله رحم غیر حضوری</label></span></span></div><div class="contentParameter"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: x-small;"><input id="rbtn_27653" name="q_10338" type="radio" value="27653">&nbsp;<label for="rbtn_27653">شهادت امام کاظم (ع)</label></span></span></div><div class="contentParameter"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #ff0000;"><input id="rbtn_27654" name="q_10338" type="radio" value="27654">&nbsp;<label for="rbtn_27654">هر سه مورد</label></span></span></span></div></div></h1></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/5065/" method="post"><div class="question"><div><div class="question"><div class="question"><div class="contentParameter"><div><strong><span style="font-size: x-large;"><a href="https://xip.li/ltxevT" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><span style="font-size: x-large;"><a href="https://xip.li/8kxMwK" target="_blank">منبع</a></span></strong></div><div><strong><br></strong></div></div></div></div></div></div></form> text/html 2020-03-21T15:20:58+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 29 اسفند ماه 98 راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/888 <div class="rich-title"><strong>مسابقه روزانه 29 اسفند ماه</strong></div><p><strong>شروع مسابقه: پنجشنبه، 29 اسفند 1398</strong></p><p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 8 فروردین 1399</strong></p><div><div class="rich-title"><strong>توضیحات:</strong></div><p><span style="font-weight: bold;">سوالات روزانه ( 24 اسفند تا 1 فروردین ) را تا (پایان روز 1 قروردین ماه) می توانید پاسخ دهید</span></p><p><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><p><strong>برای یافتن پاسخ سوال امروز به <a href="https://xip.li/AVo8BY" target="_blank">مقاله&nbsp;(&nbsp;&nbsp;&nbsp;نوروز از دیدگاه اسلام&nbsp;)&nbsp;راسخون </a>مراجعه کنید</strong></p><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><h1><span style="font-size: small;">برای پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</span></h1><h1><span style="font-size: small;"><a href="https://xip.li/AbnFRG" target="_blank">کلیک کنید</a></span><p><strong><span style="font-size: small;">جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.</span></strong></p><p><strong><a href="https://xip.li/5Q9FzS" target="_blank"><span style="font-size: small;">صندوق پیام پاسخگویی&nbsp;:(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)</span></a></strong></p><p><strong><span style="font-size: small;">تاپیک&nbsp;:&nbsp;<a href="https://xip.li/JSE6Fr" target="_blank">( نظرات و پیشنهادات)</a></span></strong></p><p class="c2"><strong>کدام جمله در مورد نوروز صحیح می باشد؟</strong></p></h1></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/5065/" method="post"><div class="question"><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27647" name="q_10337" type="radio" value="27647">&nbsp;<label for="rbtn_27647">وهابیون نوروز را به اسم اسلام بدعت نمی دانند</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27648" name="q_10337" type="radio" value="27648">&nbsp;<label for="rbtn_27648">کسانی که این نوروز را جشن می گیرند آن را جزء دین می دانند</label></div><div class="contentParameter"><strong><span style="color: #ff00ff;"><input id="rbtn_27649" name="q_10337" type="radio" value="27649">&nbsp;<label for="rbtn_27649">کسانی نوروز را جشن می گیرند آن را جزء دین نمی دانند</label></span></strong></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27650" name="q_10337" type="radio" value="27650">&nbsp;<label for="rbtn_27650">الف و ب</label></div><div><div class="question"><div class="question"><div class="contentParameter"><div><strong><span style="font-size: x-large;"><a href="https://xip.li/gS4z0V" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><span style="font-size: x-large;"><a href="https://xip.li/AVo8BY" target="_blank">منبع</a></span></strong></div><div><strong><br></strong></div></div></div></div></div></div></form> text/html 2020-02-16T04:51:21+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف برندگان مسابقه کتابخوانی کتاب «چشمه سار کوثر» http://khabarbeen.mihanblog.com/post/887 <p><strong>مراسم قرعه کشی مسابقه کتابخوانی کتاب «چشمه سار کوثر» همزمان با جشن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در موسسه امام هادی علیه السلام برگزار شد. اسامی برندگان قرعه کشی به شرح ذیل است:</strong></p><p><strong><br><span style="font-size: xx-large;"><a href="http://mitra.click/go/5e48c90e70e03" target="_blank">نام برگزیدگان</a></span></strong></p> text/html 2020-01-15T08:56:14+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف اعلام اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی «قرآن و امام مهدی(عج)» http://khabarbeen.mihanblog.com/post/886 <p>اعلام اسامی برندگان مسابقه</p><p><img src="http://bonyad.mahdaviat.ir/template/mahdaviat.ir/user/images/article.png" alt="">مسابقه کتابخوانی «قرآن و امام مهدی(عج)» با هدف ایجاد شناخت و معرفت نسبت به امام عصر(عج) و به بهانه نهم‌ربیع سالروز آغاز امامت امام مهدی علیه‌السلام در سال1398 توسط معاونت فرهنگ،آموزش و پژوهش بنیاد برگزار گردید.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: xx-large;"><a href="http://mitra.click/go/5e1ed51b0fe1d" target="_blank">لینک برندگان</a></span></strong></p> text/html 2019-12-16T10:02:41+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 25 آذر ماه راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/885 <div class="rich-title"><strong>مسابقه روزانه 25 آذرماه</strong></div><p><strong>شروع مسابقه: دوشنبه، 25 آذر 1398</strong></p><p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 29 آذر 1398</strong></p><div><div class="rich-title"><strong>توضیحات:</strong></div><p><strong>&nbsp;</strong><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><div><div><p><strong>برای یافتن پاسخ سوال امروز به&nbsp;<a href="https://xip.li/yQIU4q" target="_blank">مقاله&nbsp;(&nbsp;&nbsp;برخورد حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) با کارگزاران متخلف&nbsp;)&nbsp;راسخون</a>&nbsp;مراجعه کنید</strong></p></div><div><div class="rich-title"><div><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div><strong><a href="http://opizo.com/AbnFRG" target="_blank">برای&nbsp; پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</a></strong></div><div><div class="rich-title"><p><strong><a href="http://opizo.com/AbnFRG" target="_blank">کلیک کنید<br></a>جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.<br><a href="http://opizo.me/5Q9FzS" target="_blank">صندوق پیام پاسخگویی :(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)<br></a></strong></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p><strong><a href="http://opizo.me/JSE6Fr" target="_blank">منتظر نظرات و پیشنهادات</a></strong></p><p><strong>نتیجه ناهنجاریهای و فساد کارگزاران حکومتی چیست؟</strong></p></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/4971/" method="post"><div class="question"><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27269" name="q_10240" type="radio" value="27269">&nbsp;<label for="rbtn_27269">بد بینی مردم</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27270" name="q_10240" type="radio" value="27270">&nbsp;<label for="rbtn_27270">بی اعتمادی مردم</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27271" name="q_10240" type="radio" value="27271">&nbsp;<label for="rbtn_27271">عنصر ی جهت تهدیدکننده حکومت</label></div><div class="contentParameter"><strong><span style="color: #00ff00;"><input id="rbtn_27272" name="q_10240" type="radio" value="27272">&nbsp;<label for="rbtn_27272">هر سه مورد</label></span></strong></div><div><div class="question"><div class="contentParameter"><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/owGdGh" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/yQIU4q" target="_blank">منبع</a></span></strong></div></div></div></div></div></form> text/html 2019-12-12T05:10:14+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 21 آذر ماه راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/882 <div class="rich-title"><strong>مسابقه روزانه 21 آذرماه</strong></div><p><strong>شروع مسابقه: پنجشنبه، 21 آذر 1398</strong></p><p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 22 آذر 1398</strong></p><div><div class="rich-title"><strong>توضیحات:</strong></div><p><span style="font-weight: bold;">سوالات روزانه ( 16 آذرماه تا 22 آذر ) را تا (پایان روز 22 آبان ماه) می توانید پاسخ دهید</span></p><div><p><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><p><strong>برای یافتن پاسخ سوال امروز به&nbsp;<a href="https://xip.li/yQIU4q" target="_blank">مقاله&nbsp;(&nbsp;&nbsp;برخورد حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) با کارگزاران متخلف&nbsp;)&nbsp;راسخون</a>&nbsp;مراجعه کنید</strong></p></div><div><div class="rich-title"><div><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div><strong><a href="http://opizo.com/AbnFRG" target="_blank">برای&nbsp; پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</a></strong></div><div><div class="rich-title"><p><strong><a href="http://opizo.com/AbnFRG" target="_blank">کلیک کنید<br></a>جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.<br><a href="http://opizo.me/5Q9FzS" target="_blank">صندوق پیام پاسخگویی :(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)<br></a></strong></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p><strong><a href="http://opizo.me/JSE6Fr" target="_blank">منتظر نظرات و پیشنهادات</a></strong></p><p><strong>علت فرار قعقاع بن شور فرماندار شهر کسکر چه بود؟</strong></p></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/4967/" method="post"><div class="question"><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27253" name="q_10236" type="radio" value="27253">&nbsp;<label for="rbtn_27253">بازخواست امیر مومنان (ع)</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27254" name="q_10236" type="radio" value="27254">&nbsp;<label for="rbtn_27254">از دواج با زنی با مهریه صدهزار درهم</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27255" name="q_10236" type="radio" value="27255">&nbsp;<label for="rbtn_27255">حیرت و ناراحتی مردم</label></div><div class="contentParameter"><strong><span style="color: #ff00ff;"><input id="rbtn_27256" name="q_10236" type="radio" value="27256">&nbsp;<label for="rbtn_27256">هر سه مورد</label></span></strong></div><div class="contentParameter"><div class="question"><div class="contentParameter"><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/fzovD2" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div></div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/yQIU4q" target="_blank">منبع</a></span></strong></div></div></div></div></div></form> text/html 2019-12-11T09:23:05+01:00 khabarbeen.mihanblog.com م.ف جواب مسابقه روزانه 20 آذر ماه راسخون http://khabarbeen.mihanblog.com/post/881 <div class="rich-title"><strong>مسابقه روزانه 20 آذرماه</strong></div><p><strong>شروع مسابقه: چهارشنبه، 20 آذر 1398</strong></p><p><strong>پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 22 آذر 1398</strong></p><div><div class="rich-title"><strong>توضیحات:</strong></div><p><span style="font-weight: bold;">&nbsp;سوالات روزانه ( 16 آذرماه تا 22 آذر ) را تا (پایان روز 22 آبان ماه) می توانید پاسخ دهید</span></p><div><p><strong>توجه بفرمایید:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>هر سوال در روز مقرر فعال می شود</strong></p><p><strong>برای یافتن پاسخ سوال امروز به&nbsp;<a href="https://xip.li/yQIU4q" target="_blank">مقاله&nbsp;(&nbsp;&nbsp;برخورد حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) با کارگزاران متخلف&nbsp;)&nbsp;راسخون</a>&nbsp;مراجعه کنید</strong></p></div><div><div class="rich-title"><div><p><strong>جوایز:</strong></p></div><div><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div class="rich-title"><div><strong><a href="http://opizo.com/AbnFRG" target="_blank">برای&nbsp; پاسخ به این سوال (چرا&nbsp; برنده نمی شوم)؟</a></strong></div><div><div class="rich-title"><p><strong><a href="http://opizo.com/AbnFRG" target="_blank">کلیک کنید<br></a>جهت ارتباط&nbsp; با ما از&nbsp;صندوق پیام یا تاپیک زیر&nbsp;استفاده بفرمایید.<br><a href="http://opizo.me/5Q9FzS" target="_blank">صندوق پیام پاسخگویی :(&nbsp;ravabet_rasekhoon&nbsp;)<br></a></strong></p></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="rich-title"><strong><a href="http://opizo.me/JSE6Fr" target="_blank">منتظر نظرات و پیشنهادات</a></strong></div></div></div></div><form id="frmCompetition" action="https://rasekhoon.net/competition/participate/4966/" method="post"><div class="question"><div class="rich-title"><strong>به چه دلیلی حضرت علی به (منذر بن جارود)فرمودند:( ابله ترین فرد قومت بر تو برتری دارد)؟</strong></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27249" name="q_10235" type="radio" value="27249">&nbsp;<label for="rbtn_27249">غارت بیت المال</label></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27250" name="q_10235" type="radio" value="27250">&nbsp;<label for="rbtn_27250">بخشش بیت المال</label></div><div class="contentParameter"><strong><span style="color: #ff00ff;"><input id="rbtn_27251" name="q_10235" type="radio" value="27251">&nbsp;<label for="rbtn_27251">تفریح و شکار و سگ بازى</label></span></strong></div><div class="contentParameter"><input id="rbtn_27252" name="q_10235" type="radio" value="27252">&nbsp;<label for="rbtn_27252">خیانت در امانت</label></div><div class="contentParameter"><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/aThVvi" target="_blank">لینک مسابقه</a></span></strong></div><div><strong><span style="font-size: large;"><a href="https://xip.li/yQIU4q" target="_blank">منبع</a></span></strong></div></div></div></form>