خبر بین
دعا کنید تا توانایی آن را داشته باشید که از پس یک زندگی دشوار برآیید. 
نویسندگان
مسابقه روزانه 31 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 31 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 3 خرداد 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 28 فروردین تا 3 خرداد) را تا (پایان روز 3 خرداد ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( احکام روزه از منظر رهبری راسخون مراجعه کنید

جوایز:

حکم بلعیدن خون لثه با آب دهان برای شخص روزه دار چیست؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 ] [ 08:57 ق.ظ ] [ م.ف ]
شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 30 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 3 خرداد 1398
توضیحات:

سوالات روزانه ( 28 فروردین تا 3 خرداد) را تا (پایان روز 3 خرداد ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( احکام روزه از منظر رهبری راسخون مراجعه کنید

جوایز:

دختر نه ساله‏ ای که به دلیل دشواری، روزه‏ رمضان را افطار نماید.........

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ] [ 02:04 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 29 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: یکشنبه، 29 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 3 خرداد 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 28 فروردین تا 3 خرداد) را تا (پایان روز 3 خرداد ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( احکام روزه از منظر رهبری راسخون مراجعه کنید

جوایز:

کدام گزینه زیر غلط می باشد؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 28 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: شنبه، 28 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 3 خرداد 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 28 فروردین تا 3 خرداد) را تا (پایان روز 3 خرداد ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( احکام روزه از منظر رهبری راسخون مراجعه کنید

جوایز:

کدام گزینه در مورد شخص جنب صحیح می باشد؟
 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ] [ 01:48 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 25 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 27 اردیبهشت 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 21 تا 28) اردیبهشت را تا (پایان روز 28 اردیبهشت ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( احکام روزه از منظر رهبری راسخون مراجعه کنید

جوایز:

در روزه ماه رمضان اگر در اثنای روز از نیت روزه گرفتن بر گردد چه حمکی دارد؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ] [ 08:15 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 24 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 24 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 27 اردیبهشت 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 21 تا 28) اردیبهشت را تا (پایان روز 28 اردیبهشت ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( احکام روزه از منظر رهبری راسخون مراجعه کنید

جوایز:

در چه موردی فقط قضای روزه واجب است؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ] [ 08:02 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 23 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 27 اردیبهشت 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 21 تا 28) اردیبهشت را تا (پایان روز 28 اردیبهشت ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  روزه ماه رمضان  ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

از منظر رهبری تشخیص یک دکتر جهت روزه نگرفتن افراد چه ضوابطی دارد؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ] [ 10:38 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 22 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 27 اردیبهشت 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 21 تا 28) اردیبهشت را تا (پایان روز 28 اردیبهشت ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  روزه ماه رمضان  ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

کدام حکم شرعی موافق با فتوای امام خامنه ای می باشد؟
 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ] [ 10:25 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 21 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: شنبه، 21 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 27 اردیبهشت 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 21 تا 28) اردیبهشت را تا (پایان روز 28 اردیبهشت ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  روزه ماه رمضان  ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

از منظر امام خامنه ای حکم روزه کسی که چشم های او ضعیفتر خواهند شد ......
 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ] [ 10:21 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 17 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 17 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 20 اردیبهشت 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 14 تا 20) اردیبهشت را تا (پایان روز 20 اردیبهشت ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  آیا ت روزه  ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

کدام بیماران نباید روزه بگیرند؟

 
 
 
 
برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ،
[ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ] [ 12:58 ب.ظ ] [ م.ف ]
به مسابقه "مفاهیم فرهنگ قرآنی" خوش آمدید
قرآن دوستان عزیز می‌توانند جهت شرکت در مسابقه مفاهیم "فرهنگ قرآنی" به 10 سوال که از کتاب «نماز و روزه  راهی به سوی معبود» طرح شده است پاسخ صحیح دهند و به قید قرعه جوایز متبرک تقدیم می‌گردد.

کتاب حاضر نوشت?  "حجت الاسلام و المسلمین حاج شیج محسن سعیدیان" می‌باشد .

جهت دسترسی به کتاب اینجا را کلیک نمائید.

فرصت پاسخگویی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1398 می‌باشد.

لینک مسابقه

منبع

پاسخ را در اینجا ببینید
برچسب ها: حرم، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ] [ 01:58 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 16 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 16 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 20 اردیبهشت 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 14 تا 20) اردیبهشت را تا (پایان روز 20 اردیبهشت ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  آیا ت روزه  ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

نظر علامه طباطبایی در مورد وجوب روزه قبل از اسلام چیست؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ] [ 12:58 ب.ظ ] [ م.ف ]

مسابقه روزانه 15 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 20 اردیبهشت 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 14 تا 20) اردیبهشت را تا (پایان روز 20 اردیبهشت ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  آیا ت روزه  ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

روزه بر چه کسانی واجب شده است؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ] [ 12:57 ب.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 14 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: شنبه، 14 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 20 اردیبهشت 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 14 تا 20) اردیبهشت را تا (پایان روز 20 اردیبهشت ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  آیا ت روزه  ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

برای  پاسخ به این سوال (چرا  برنده نمی شوم)؟
کلیک کنید
جهت ارتباط  با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرمایید.
صندوق پیام پاسخگویی :( ravabet_rasekhoon )

منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام آیه قرآن وجوب روزه را اشاره می فرماید؟

 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ شنبه 14 اردیبهشت 1398 ] [ 08:56 ق.ظ ] [ م.ف ]
مسابقه روزانه 11 اردیبهشت ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 11 اردیبهشت 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 13 اردیبهشت 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 7 تا 13) اردیبهشت را تا (پایان روز 13 اردیبهشت ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

 برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله (  سیره امیرمومنان(ع) ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر چه درخواستی داشتند؟
 
 
 
 برچسب ها: راسخون، مسابقه، جواب، پاسخ، منبع،
[ چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ] [ 02:05 ب.ظ ] [ م.ف ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ

در این وبلاگ خبرها ، مطالب و موضوعات مختلف آموزنده و كاربردی برای شما عزیزان قرار میدهیم.وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لایَعْلَمُها اِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرَّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ اِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّهٍ فِی ظُلُماتِ الْاَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ اِلاّ فی کِتابٍ مُبین
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات